Vervoer

Bent u niet in staat om ‘s zondags op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, neemt u dan gerust contact op met uw wijkdiaken. Zijn er verder problemen met vervoer, b.v. met ziekte,
ziekenhuisbezoek, wijkavonden, gemeenteavonden of iets dergelijks, dan wil de diaconie graag proberen dat voor u te regelen.