Rooster erediensten

Alle erediensten beginnen om 9.30 uur, tenzij anders aangegeven, en worden via de beamer weergegeven. De diensten zijn live, of op een later tijdstip, te beluisteren via www.kerkomroep.nl