Logo

IMG_3103

In Johannes 4: 1-43 vinden we de
geschiedenis van een Samaritaanse vrouw
die een ontmoeting met Jezus heeft. Jezus blijkt volledig op de hoogte te zijn van haar zondige leven, maar veroordeelt haar niet.
Hij biedt haar het levende water van vergeving en
het eeuwige leven aan met de woorden:
“…maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik
geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.”

Zoals in het verhaal in Johannes 4 mogen ook wij bij God komen zoals we zijn, jong en oud,
arm en rijk, man en vrouw. God kent iedereen bij name een weet wat er in ons leven speelt.
In het drukke dagelijkse leven mogen we bij Hem op adem komen.

God is de bron van ons leven. Uit die Bron willen we leven en uit die Bron putten wij geloof,
hoop en liefde. En dat willen we niet voor onszelf houden, maar doorgeven aan iedereen.

Uitleg van het logo
In het logo zien we een kruis en 7 druppels water en de naam ‘de Bron’.
Het kruis
Het kruis verwijst naar het lijden en sterven van Jezus Christus. Hij heeft aan het kruis op
Golgotha onze schuld gedragen; Hij is in onze plaats gestorven opdat wij gereinigd van
zonden het eeuwige leven mogen ontvangen.
De 7 druppels water
Het water verwijst naar het (eeuwige) leven dat God in Jezus Christus ons aanbiedt. Door het
geloof in Jezus Christus, die voor ons is gekruisigd, worden wij gered en ontvangen wij het
eeuwige leven (zie Rom.6:23).

De 7 druppels water verwijzen naar God die de bron van het leven is. Een bron bevat
stromend en fris water dat leven geeft. Het water stroomt alle kanten op.
In het logo zien we het water ook stromen: De hoopvolle boodschap van het
evangelie stroomt de wereld in.
Er zijn zeven druppels water, omdat het getal zeven in de bijbel een bijzonder heilig getal is,
dat volheid en totaliteit symboliseert. Het levende water is er voor iedereen!

Samenvattend
De kerk ‘de Bron’ wil een plek zijn waar iedereen welkom is. Hier komen we samen rondom
de bron van ons leven nl. God, de Vader van onze Heer Jezus Christus.
Bij Hem mogen we onvoorwaardelijke liefde ervaren; we mogen vergeving van zonden
ontvangen en bemoedigd worden wanneer we door het leven verwond of geslagen zijn.
‘De Bron’ is een plek waar we het levende water kunnen putten – levenswater
voor onderweg – en daarvan mogen wij delen met de mensen om ons heen.

Het is onze hoop dat iedereen die hier komt een ‘bron’ wordt: een bron die overstroomt van
liefde voor God en van liefde en zorg voor de naaste – dichtbij en ver weg.