Kerk4kids

Kerk4KidsKerk4kids is een samenstelling van de Krabbelkerk (3 t/m 7 jaar) en KidsChurch ( 8 t/m 11
jaar). We geven tijdens Kerk4kids vieringen voor beide groepen een aparte invulling.
Zo zullen we samen beginnen, liederen zingen en gesprekken voeren.

Verder is er ruimte voor beide groepen om op hun eigen niveau bezig te zijn met het geloof.
We willen de kinderen leren over de liefde van God, zodat ze Hem leren kennen en uiteindelijk een keuze maken om een levende relatie aan te gaan met de Here Jezus in hun verdere leven.

Informeel
In een gemoedelijke sfeer vertellen we een verhaal, spelen het na of beelden het uit. De
kleinsten lopen rond – dat mag. Ze vangen een flard van een melodie op, zingen die
misschien thuis weer. De oudsten snappen vaak het verhaal al goed. Kerk4kids is heel
informeel. Er mag dus gelachen worden, we drinken samen een glaasje fris.

Wij hopen natuurlijk dat Kerk4kids ook de (groot)ouders goed doet. De sfeer, de ontmoeting
en soms een boeiend gesprekje naar aanleiding van gebeurtenissen binnen of buiten
Kerk4kids kunnen heel waardevol zijn.

Waar en wanneer?
Kerk4kids is in de Gereformeerde kerk “de Bron” in principe 6 x per jaar Het begint altijd om
9.30 uur en duurt zolang de “grotemensenkerk” duurt . In de zomervakantie is er geen
Kerk4kids.