Kerkgroet

De Kerkgroet verschijnt in principe elke week en heeft tot doel de gemeente op de hoogte te houden van zaken die het gemeenteleven en het kerkenwerk betreffen. Kopij dient u – vóór donderdagavond 19.00 uur – in te leveren bij:

Mw. J. Toersche-Teunis, Tijm 17, 7676 DJ Westerhaar, tel. 0546-659812
email: gtoersche@hotmail.com

Als u de Kerkgroet via e-mail wilt ontvangen kunt u een berichtje via de contactpagina
sturen.