Historie

 

SibculoVr-veenWesterhaar

Tot 1967 hoorden de gereformeerden van Westerhaar, ten noorden van de
Leidijk, bij de kerk van Sibculo, en de gereformeerden van
Vriezenveensewijk, ten zuiden van de Leidijk, bij de kerk van Vriezenveen.

In 1967 werd ook Vriezenveensewijk bij Sibculo gevoegd. Vanaf die tijd
werden er diensten gehouden in het gebouw van de Nederlandse Hervormde
gemeente. In 1970 kregen we de beschikking over een eigen kerkgebouw aan
de Wollegrasstraat. Geleidelijk werd de kerk van Sibculo gesplitst in twee
zelfstandige wijken met een eigen wijkkerkenraad.
Op 29 juli 1974 werd onze kerk officieel als een zelfstandige kerk geïnstitueerd
onder de naam:
Gereformeerde Kerk van Westerhaar.
Op 1 mei 2004 verenigden de Nederlandse Hervormde Kerk, de
Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het
Koninkrijk der Nederlanden zich in de Protestantse Kerk in Nederland. Op
die datum trad ook de Gereformeerde Kerk van Westerhaar toe tot de PKN.