Clubwerk

Wanneer?
Van september tot en met maart is er elke week (behalve in de vakanties) club! De club is er
voor groep 3 tot en met groep 8 van de basisschool. De clubleiders zetten zich elke week in om er een gezellige clubavond van te maken.

Wat we doen?
Wat doen we op de club? Spelletjes, over het geloof praten, knutselen, zingen, bidden en gewoon gezellig met elkaar zijn! Behalve elke week club, organiseren we ook activiteiten zoals de startweek, een Sint-Nicolaasfeest, het Kinderkerstfeest en bij voldoende deelname
een jaarlijks jeugdkamp. Wees welkom op één van onze clubs!