Welkom

Laatste nieuws:

De kerkenraad van de Bron heeft besloten dat het vanaf 13 september weer mogelijk is voor gemeenteleden om de kerkdiensten te bezoeken. Omdat de besmettingen helaas weer toenemen hebben we besloten om het advies van het RIVM te volgen en niet meer dan 30 personen toe te laten tijdens de zondagse samenkomsten

Er is een gebruiksplan opgesteld dat u HIER kunt inzien

U kunt ook op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21345 de wekelijkse diensten in onze kerk beluisteren. De diensten worden bovendien via YouTube uitgezonden. Meer informatie hierover vindt u in de groepsapps van de wijken.

Namens de kerkenraad,

Gerard Teunis (voorzitter)
Gertjan Toersche (scriba)


Kerkgroet
Berichten voor de Kerkgroet kunt u tot donderdag 19.00 uur inleveren bij
Jeannette Toersche, Kalmoes 18, tel. 659812 / gtoersche@hotmail.com