Welkom

Laatste nieuws:

De kerkenraad van de Bron heeft besloten dat voorlopig de kerk nog dicht blijft voor de wekelijkse erediensten. We houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en zullen stappen ondernemen op het moment dat dat weer veilig kan binnen onze gemeente.

U kunt op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21345 de wekelijkse diensten in onze kerk beluisteren. De diensten worden bovendien via YouTube uitgezonden. Meer informatie hierover vindt u in de groepsapps van de wijken.

Mocht u nog vragen hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen met de voorzitter of de scriba van de kerk.

Namens de kerkenraad,

Gerard Teunis (voorzitter)
Gertjan Toersche (scriba)


Kerkgroet
Berichten voor de Kerkgroet kunt u tot donderdag 19.00 uur inleveren bij
Jeannette Toersche, Kalmoes 18, tel. 659812 / gtoersche@hotmail.com