Welkom

Ambtsdragers

In deze tijd zoekt de kerkenraad, gedragen door gebed, naar belijdende leden van de kerk die het ambt van ouderling of diaken willen aanvaarden.
De gehele kerkenraad handelt vanuit  het geloof dat niet de gemeente, maar God zelf deze ambtsdragers roept tot dit bijzondere ambt

Ik begrijp soms heel goed dat je er tegenop kunt zien om ouderling, diaken of dame diaconia (waarom geen heer diaconia?) te worden. Maar Gods kracht wordt in onze zwakheid volbracht. Als wij graag samen gemeente willen blijven in Westerhaar dan zullen wij het ook samen moeten doen… En dat betekent ook samen biddend en overleggend nadenken over hoe wij gemeente in Jezus’ naam kunnen/moeten zijn richting 2020.

Met vriendelijke groet,

ds. Wim den Braber


Kerkradio
De kerkdiensten zijn ook via internet te beluisteren op de website van kerkomroep.nl.


Kerkgroet
Berichten voor de Kerkgroet kunt u tot donderdag 19.00 uur inleveren bij
Jeannette Toersche, Kalmoes 18, tel. 659812 / gtoersche@hotmail.com