Welkom

Laatste nieuws:

De kerkenraad van de Bron heeft besloten dat het weer mogelijk is voor gemeenteleden om de kerkdiensten te bezoeken. We volgen hierbij de adviezen van het RIVM die op dat moment van toepassing zijn
Bovendien zullen we na de bouwvakvakantie weer stapsgewijs beginnen met gemeentezang onder begeleiding van het orgel.

Er is een gebruiksplan opgesteld dat u HIER kunt inzien

U kunt ook op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21345 de wekelijkse diensten in onze kerk beluisteren. De diensten worden bovendien via YouTube uitgezonden. Meer informatie hierover vindt u in de groepsapps van de wijken.

Namens de kerkenraad,

Gerard Teunis (voorzitter)
Gertjan Toersche (scriba)


Kerkgroet
Berichten voor de Kerkgroet kunt u tot donderdag 19.00 uur inleveren bij
Jeannette Toersche, Kalmoes 18, tel. 659812 / gtoersche@hotmail.com