Welkom

Laatste nieuws:


U kunt op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21345 de wekelijkse diensten in onze kerk bekijken en beluisteren. Meer informatie hierover vindt u in de groepsapps van de wijken.

Namens de kerkenraad,

Gerard Teunis (voorzitter)
Gertjan Toersche (scriba)


Kerkgroet
Berichten voor de Kerkgroet kunt u tot donderdag 19.00 uur inleveren bij
Jeannette Toersche, Tijm 17, tel. 659812 / gtoersche@hotmail.com