Welkom

Laatste nieuws:

Lijst producten tbv vluchtelingen Oekraïne

De kerkenraad van de Bron heeft besloten dat het voor iedereen weer mogelijk is om de kerkdiensten te bezoeken. We volgen hierbij de adviezen van het RIVM die op dat moment van toepassing zijn

U kunt ook op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21345 de wekelijkse diensten in onze kerk bekijken en beluisteren. Meer informatie hierover vindt u in de groepsapps van de wijken.

Namens de kerkenraad,

Gerard Teunis (voorzitter)
Gertjan Toersche (scriba)


Kerkgroet
Berichten voor de Kerkgroet kunt u tot donderdag 19.00 uur inleveren bij
Jeannette Toersche, Tijm 17, tel. 659812 / gtoersche@hotmail.com