Welkom

Laatste nieuws:

Vanuit de PKN in Utrecht wordt geadviseerd om vanwege de mogelijkheid van verspreiding van het corona-virus de komende zondagen geen kerkdiensten te beleggen. Op grond daarvan heeft het moderamen van de Bron besloten dat tot en met 28 april de kerk dicht blijft voor de
wekelijkse erediensten.

De Protestantse Kerk verzorgt in samenwerking met de EO de komende zondagen meditaties op televisie ter vervanging van de kerkdiensten die niet doorgaan. Deze worden uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur. 

Bovendien kunt u op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21345 nog eens naar een dienst in onze kerk luisteren die u moest missen in de achterliggende tijd of die u juist erg aansprak.

Mocht u nog vragen hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen met de voorzitter of de scriba van de kerk.

Namens de kerkenraad,

Gerard Teunis (voorzitter)
Gertjan Toersche (scriba)


Kerkgroet
Berichten voor de Kerkgroet kunt u tot donderdag 19.00 uur inleveren bij
Jeannette Toersche, Kalmoes 18, tel. 659812 / gtoersche@hotmail.com